Projektist

2010. aasta oktoobris käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda projekti, mille eesmärk on Eestimaiste tööandjatega kokku viia andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle. Aastaid on räägitud „ajude väljavoolust“ ning selle kahjulikkusest majandusele, kuid siiani on selle protsessi pidurdamiseks suhteliselt vähe ette võetud.

Projekti jooksul lõime koostöös ettevõtjate ning talentidega käesoleva internetikeskkonna, kus nimetatud osapooled kohtuvad, et ühelt poolt pakkuda ning teiselt poolt leida võimalusi piiri taga omandatud teadmisi ja kogemusi kodumaal või eestimaiste tööandjatega koostöös piiri taga rakendada.

Talendid Koju portaali kasutamine on kõikidele osapooltele tasuta!

Siinkohal kutsume üles tööandjaid, kellel on huvi välismaal ennast täiendanud töötajate vastu, keskkonnaga liituma, et saaksime üheskoos võimalikult palju andekaid kaasmaalasi Eestisse tagasi tuua ning seeläbi meie majandust tõusujoonele aidata.

Samuti ootame liituma kõiki välismaal resideeruvaid eestlasi, kellel on huvi töö- ja praktikavõimaluste suhtes kodumaiste tööandjate heaks, nii Eestis kui välismaal viibides.

Küsitluste tulemused:

Lisainfo:
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Tel: 604 0060
E-post: koda@koda.ee